#

"đen vâu" - Sao 21/11: Phương Oanh bất ngờ đăng status tự trấn an bản thân, Hồng Đăng phấn khởi báo tin vui