#

"đạt g" - Thùy Tiên kêu oan, Tình trạng Hari sau 3 tháng liệt nửa mặt