#

"đạt g" - Sao 18/4: Thân thế mẹ ruột Tăng Thanh Hà, Trấn Thành bị ‘phong sát’ sau loạt phát ngôn?