#

"đập tam hiệp" - Các Bài viết về đập tam hiệp

Đập Tam Hiệp đang có mực nước cao kỷ lục 166m, đe dọa mạng sống của  400 triệu người

Đập Tam Hiệp đang có mực nước cao kỷ lục 166m, đe dọa mạng sống của 400 triệu người

(Techz.vn) Suốt những giờ qua, tin tức về đập Tam Hiệp nhận được rất nhiều sự quan tâm vì nó có ảnh hưởng trực tiếp tới sinh mạng và cuộc sống của nhiều người.