#

"đàm vĩnh hưng" - Phản ứng của CĐM khi Đàm Vĩnh Hưng đi hát miễn phí, gây quỹ từ thiện cho người dân