"đại dương" - Loài động vật tưởng tuyệt chủng lại bất ngờ xuất hiện: Có khả năng sản xuất 'tơ vàng' và dài 1,2m