#

"con trai nguyễn phương hằng" - Ông Dũng Lò Vôi đòi giám định tâm thần cho bà Nguyễn Phương Hằng, con riêng nói rõ lí do phản đối