"con nuôi ngọc sơn" - Con nuôi Ngọc Sơn thừa nhận từng chơi bời trăng hoa khi vợ trẻ kém 12 tuổi mang thai con đầu lòng