#

"cháy xe" - Video: Hơn 73 chiếc ô tô tại bãi đỗ xe bốc cháy ngùn ngụt do tàn thuốc lá