#

"cẩm ly" - Cẩm Ly và Hồng Nhung đều 53 tuổi nhưng lại có diện mạo khác biệt hoàn toàn, thái độ CĐM mới đáng bàn