#

"ca sĩ mặt nạ" - ‘Đại thành công’ mùa 1, ‘Ca Sĩ Mặt Nạ’ bất ngờ công bố ngay mascot đầu tiền của mùa 2