#

"ca sĩ hoà minzy" - Hòa Minzy giản dị khi làm từ thiện, đích thân trao 200 triệu tiền mặt