#

"cà phê trung nguyên" - Đặng Lê Nguyên Vũ và 'công thức đặc biệt' để vận hành Trung Nguyên