#

"blackpink" - MAMA 2022: BTS tiếp tục giành Daesang thứ 70, tân binh IVE thắng lớn