#

"bizfly" - Cắt giảm được 20% chi phí nhờ thay đổi hoàn toàn phương án hạ tầng sang Cloud

 • Cắt giảm được 20% chi phí nhờ thay đổi hoàn toàn phương án hạ tầng sang Cloud
  Cắt giảm được 20% chi phí nhờ thay đổi hoàn toàn phương án hạ tầng sang Cloud

  (Techz.vn) Tối ưu chi phí là xu hướng đang được các doanh nghiệp trên toàn thế giới quan tâm, cân nhắc và lên kế hoạch để áp dụng một cách hiệu quả, linh hoạt và bền vững.

 • Cắt giảm được 20% chi phí nhờ thay đổi hoàn toàn phương án hạ tầng sang Cloud
  Cắt giảm được 20% chi phí nhờ thay đổi hoàn toàn phương án hạ tầng sang Cloud

  (Techz.vn) Tối ưu chi phí là xu hướng đang được các doanh nghiệp trên toàn thế giới quan tâm, cân nhắc và lên kế hoạch để áp dụng một cách hiệu quả, linh hoạt và bền vững.

 • Bảo vệ website 24/7
  Bảo vệ website 24/7

  (Techz.vn) Bất cứ website hay ứng dụng nào cũng có thể trở thành mục tiêu tấn công của tội phạm mạng. Trên thực tế, năm 2021 vừa qua là một năm kỷ lục đối với các cuộc tấn công mạng. Số lượng, cường độ và sự đa dạng của các cuộc tấn công dự kiến sẽ còn tăng vào năm 2022 khi tội phạm mạng tiếp tục nghĩ ra các chiến thuật mới để thực hiện các cuộc tấn công tinh vi hơn.

 • Bảo vệ website 24/7
  Bảo vệ website 24/7

  (Techz.vn) Bất cứ website hay ứng dụng nào cũng có thể trở thành mục tiêu tấn công của tội phạm mạng. Trên thực tế, năm 2021 vừa qua là một năm kỷ lục đối với các cuộc tấn công mạng. Số lượng, cường độ và sự đa dạng của các cuộc tấn công dự kiến sẽ còn tăng vào năm 2022 khi tội phạm mạng tiếp tục nghĩ ra các chiến thuật mới để thực hiện các cuộc tấn công tinh vi hơn.

 • Bảo vệ website 24/7
  Bảo vệ website 24/7

  (Techz.vn) Bất cứ website hay ứng dụng nào cũng có thể trở thành mục tiêu tấn công của tội phạm mạng. Trên thực tế, năm 2021 vừa qua là một năm kỷ lục đối với các cuộc tấn công mạng. Số lượng, cường độ và sự đa dạng của các cuộc tấn công dự kiến sẽ còn tăng vào năm 2022 khi tội phạm mạng tiếp tục nghĩ ra các chiến thuật mới để thực hiện các cuộc tấn công tinh vi hơn.

 • Bảo vệ website 24/7
  Bảo vệ website 24/7

  (Techz.vn) Bất cứ website hay ứng dụng nào cũng có thể trở thành mục tiêu tấn công của tội phạm mạng. Trên thực tế, năm 2021 vừa qua là một năm kỷ lục đối với các cuộc tấn công mạng. Số lượng, cường độ và sự đa dạng của các cuộc tấn công dự kiến sẽ còn tăng vào năm 2022 khi tội phạm mạng tiếp tục nghĩ ra các chiến thuật mới để thực hiện các cuộc tấn công tinh vi hơn.

 • Bảo vệ website 24/7
  Bảo vệ website 24/7

  (Techz.vn) Bất cứ website hay ứng dụng nào cũng có thể trở thành mục tiêu tấn công của tội phạm mạng. Trên thực tế, năm 2021 vừa qua là một năm kỷ lục đối với các cuộc tấn công mạng. Số lượng, cường độ và sự đa dạng của các cuộc tấn công dự kiến sẽ còn tăng vào năm 2022 khi tội phạm mạng tiếp tục nghĩ ra các chiến thuật mới để thực hiện các cuộc tấn công tinh vi hơn.

 • Bảo vệ website 24/7
  Bảo vệ website 24/7

  (Techz.vn) Bất cứ website hay ứng dụng nào cũng có thể trở thành mục tiêu tấn công của tội phạm mạng. Trên thực tế, năm 2021 vừa qua là một năm kỷ lục đối với các cuộc tấn công mạng. Số lượng, cường độ và sự đa dạng của các cuộc tấn công dự kiến sẽ còn tăng vào năm 2022 khi tội phạm mạng tiếp tục nghĩ ra các chiến thuật mới để thực hiện các cuộc tấn công tinh vi hơn.

 • GitOps & Kubernetes - cặp bài trùng trong phát triển phần mềm Cloud Native
  GitOps & Kubernetes - cặp bài trùng trong phát triển phần mềm Cloud Native

  (Techz.vn) Trong số những bước tiến mới của thế giới lập trình, CI/CD là một xu hướng ngày càng phát triển mạnh mẽ. CI/CD cho phép tích hợp liên tục và phân phối liên tục khi phát triển code, giúp cho DevOps làm việc năng suất hơn, ăn ý hơn, team phát triển và team vận hành cộng tác chia sẻ công việc dễ dàng hơn.

 • GitOps & Kubernetes - cặp bài trùng trong phát triển phần mềm Cloud Native
  GitOps & Kubernetes - cặp bài trùng trong phát triển phần mềm Cloud Native

  (Techz.vn) Trong số những bước tiến mới của thế giới lập trình, CI/CD là một xu hướng ngày càng phát triển mạnh mẽ. CI/CD cho phép tích hợp liên tục và phân phối liên tục khi phát triển code, giúp cho DevOps làm việc năng suất hơn, ăn ý hơn, team phát triển và team vận hành cộng tác chia sẻ công việc dễ dàng hơn.

 • GitOps & Kubernetes - cặp bài trùng trong phát triển phần mềm Cloud Native
  GitOps & Kubernetes - cặp bài trùng trong phát triển phần mềm Cloud Native

  (Techz.vn) Trong số những bước tiến mới của thế giới lập trình, CI/CD là một xu hướng ngày càng phát triển mạnh mẽ. CI/CD cho phép tích hợp liên tục và phân phối liên tục khi phát triển code, giúp cho DevOps làm việc năng suất hơn, ăn ý hơn, team phát triển và team vận hành cộng tác chia sẻ công việc dễ dàng hơn.

 • GitOps & Kubernetes - cặp bài trùng trong phát triển phần mềm Cloud Native
  GitOps & Kubernetes - cặp bài trùng trong phát triển phần mềm Cloud Native

  (Techz.vn) Trong số những bước tiến mới của thế giới lập trình, CI/CD là một xu hướng ngày càng phát triển mạnh mẽ. CI/CD cho phép tích hợp liên tục và phân phối liên tục khi phát triển code, giúp cho DevOps làm việc năng suất hơn, ăn ý hơn, team phát triển và team vận hành cộng tác chia sẻ công việc dễ dàng hơn.

 • GitOps & Kubernetes - cặp bài trùng trong phát triển phần mềm Cloud Native
  GitOps & Kubernetes - cặp bài trùng trong phát triển phần mềm Cloud Native

  (Techz.vn) Trong số những bước tiến mới của thế giới lập trình, CI/CD là một xu hướng ngày càng phát triển mạnh mẽ. CI/CD cho phép tích hợp liên tục và phân phối liên tục khi phát triển code, giúp cho DevOps làm việc năng suất hơn, ăn ý hơn, team phát triển và team vận hành cộng tác chia sẻ công việc dễ dàng hơn.

 • GitOps & Kubernetes - cặp bài trùng trong phát triển phần mềm Cloud Native
  GitOps & Kubernetes - cặp bài trùng trong phát triển phần mềm Cloud Native

  (Techz.vn) Trong số những bước tiến mới của thế giới lập trình, CI/CD là một xu hướng ngày càng phát triển mạnh mẽ. CI/CD cho phép tích hợp liên tục và phân phối liên tục khi phát triển code, giúp cho DevOps làm việc năng suất hơn, ăn ý hơn, team phát triển và team vận hành cộng tác chia sẻ công việc dễ dàng hơn.

 • GitOps & Kubernetes - cặp bài trùng trong phát triển phần mềm Cloud Native
  GitOps & Kubernetes - cặp bài trùng trong phát triển phần mềm Cloud Native

  (Techz.vn) Trong số những bước tiến mới của thế giới lập trình, CI/CD là một xu hướng ngày càng phát triển mạnh mẽ. CI/CD cho phép tích hợp liên tục và phân phối liên tục khi phát triển code, giúp cho DevOps làm việc năng suất hơn, ăn ý hơn, team phát triển và team vận hành cộng tác chia sẻ công việc dễ dàng hơn.

 • Giảm chi phí lưu trữ dữ liệu với Object Storage
  Giảm chi phí lưu trữ dữ liệu với Object Storage

  (Techz.vn) Khi nói đến lưu trữ trong doanh nghiệp thì chi phí và giới hạn dung lượng luôn là các vấn đề được quan tâm nhất. Hình thức lưu trữ tiên tiến nhất hiện nay, cung cấp khả năng truy cập không giới hạn, kèm theo chi phí nhỏ gọn với object storage được xem là chiếc chìa khóa hóa giải vấn đề hóc búa này cho hầu hết các tổ chức.

 • Giảm chi phí lưu trữ dữ liệu với Object Storage
  Giảm chi phí lưu trữ dữ liệu với Object Storage

  (Techz.vn) Khi nói đến lưu trữ trong doanh nghiệp thì chi phí và giới hạn dung lượng luôn là các vấn đề được quan tâm nhất. Hình thức lưu trữ tiên tiến nhất hiện nay, cung cấp khả năng truy cập không giới hạn, kèm theo chi phí nhỏ gọn với object storage được xem là chiếc chìa khóa hóa giải vấn đề hóc búa này cho hầu hết các tổ chức.