#

"bệnh viện" - Bệnh viện lâu đời nhất Việt Nam: Bên trong có cả trại giam, từng phải phong tỏa suốt nửa tháng