#

"apple watch" - DT8 Ultra sắp ra mắt, giống hệt Apple Watch Ultra, giá chỉ 700 nghìn đồng