#

"apple watch" - Các Bài viết về apple watch

3 chiếc Apple Watch rẻ nhất tháng 11/2021, thấp nhất từ 5.6 triệu đồng

3 chiếc Apple Watch rẻ nhất tháng 11/2021, thấp nhất từ 5.6 triệu đồng

(Techz.vn) Trong tháng 11, những mẫu Apple Watch giá rẻ nhất đều có giá bán rất hấp dẫn trong đó giá thấp nhất thuộc về Apple Watch Series 3.