#

"apple store" - Các Bài viết về apple store

Điều kiện làm việc căng thẳng giữa đại dịch Covid-19 khiến nhiều nhân viên Apple Store quan ngại

Điều kiện làm việc căng thẳng giữa đại dịch Covid-19 khiến nhiều nhân viên Apple Store quan ngại

(Techz.vn) Trải qua năm 2021 đầy khó khăn với Apple khi nhân viên của họ đồng loạt yêu cầu điều kiện làm việc tốt hơn. Tuy nhiên, vấn đề này đã không còn dừng lại là "câu chuyện riêng" của các nhân sự.