#

"ai là triệu phú" - Bí mật về 2 MC thay thế ghế nóng của nhà báo Lại Văn Sâm ở Ai Là Triệu Phú: Lý lịch toàn dạng khủng