Card màn hình nào cho main G31M-S.

em đang dùng main G31M-S và có í định mua VGA VGA GIGABYTE GV-N630-2GI và không biết VGA đó có dung đươc không vì em thấy cổng kết nối khác khác em xin cảm ơn!nn

tối thiểu 5 từ tiếng Việt có dấu không chứa thẻ HTML

Gửi bình luận


Câu hỏi khác