Đời sống

Từ ngày 15/8/2023, không thực hiện đổi biển xe cũ sang biển số định danh có bị phạt không?

Từ ngày 15/8/2023, không thực hiện đổi biển xe cũ sang biển số định danh có bị phạt không?

 

Thông tư 24/2023/TT-BCA quy định về việc cấp, thu hồi đăng ký biển số xe cơ giới sẽ có hiệu lực từ ngày 15/8/2023. Theo đó, biển số xe của cá nhân sẽ được cấp theo mã định danh của chủ xe (biển số định danh). Rất nhiều bạn đọc gửi câu hỏi cho chúng tôi, thắc mắc về việc những biển số xe cấp trước ngày 15/8 có phải đổi sang biển số định danh hay không? Nếu không thực hiện chuyển đổi có bị phạt khi tham gia giao thông hay không?

bien-so-xe-dinh-danh-1

Trả lời câu hỏi này, có thể tham khảo Điều 39 Thông tư 24/2023/TT-BCA. Trong đó quy định về sự chuyển tiếp giữa biển số xe cũ và biển số định danh theo từng trường hợp cụ thể.

Những xe đã đăng ký biển 5 số trước ngày Thông tư 24 có hiệu lực thi hành mà chưa làm thủ tục thu hồi thì số biển số đó được xác định là biển số định danh của chủ xe. Với xe đã đăng ký biển 5 số, chủ xe đã làm thủ tục thu hồi trước ngày Thông tư 24 có hiệu lực thi hành thì số biển số đó được chuyển vào kho biển số để cấp cho những phương tiện khác theo quy định.

bien-so-xe-dinh-danh-2

Xe đã đăng ký biển 5 số có ký hiệu “LD”, “DA”, “MĐ”, “R” tiếp tục được tham gia giao thông dù cấp đổi, cấp lại biển số. Trong trường hợp chủ xe có nhu cầu đổi biển theo quy định của Thông tư 24 vẫn có thể thực hiện.

Xe đã đăng ký biển 3 hoặc 4 số thì tiếp tục được tham giao giao thông, trừ trường hợp chủ xe muốn đổi sang biển số định danh hoặc thực hiện thủ tục cấp đổi chứng nhận đăng ký xe, cấp đổi biển số xe, cấp lại chứng nhận đăng ký xe, cấp lại biển số xe hay đăng ký sang tên, di chuyển xe theo quy định của Thông tư thì biển 3 hoặc 4 số sẽ bị thu hồi. Sau khi thu hồi sẽ cấp đổi sang biển số định danh theo quy định.

Như vậy, các biển số xe đã cấp trước ngày 15/8/2023 không bắt buộc chuyển sang biển số định danh.

 

Đối tượng duy nhất không được đăng ký xe, có nộp hồ sơ cũng bị trả về từ 15/8, người dân phải lưy ý

Có một đối tượng sẽ không được phép đăng ký xe mới, dù nộp hồ sơ đăng ký cũng sẽ không được giải quyết. Công dân Việt Nam khi làm đăng ký xe mới cần phải đặc biệt lưu ý điều này.