#

"iPhone 8 Plus" - Các Bài viết về iPhone 8 Plus

Không phải iPhone X, cặp iPhone 8 mới là đại công thần của Apple

Không phải iPhone X, cặp iPhone 8 mới là đại công thần của Apple

(Techz.vn) iPhone 8 và iPhone 8 Plus đã giúp cho “Nhà Táo” lấy lại 38,7\% thị phần smartphone Mỹ.