#

"Gionee" - Các Bài viết về Gionee

Gionee chính thức phá sản - Bạn có biết đây là nhà sản xuất di động từng ra mắt smartphone đạt kỉ lục Guinness

Gionee chính thức phá sản - Bạn có biết đây là nhà sản xuất di động từng ra mắt smartphone đạt kỉ lục Guinness

(Techz.vn) Nhà sản xuất di động Gionee chính thức phá sản sau khi vướng vào loạt những rắc rối về các khoản nợ và lỗ.