#

"Dell" - Các Bài viết về Dell

Trên tay Dell G3 15 (2019): Thay đổi mạnh mẽ, gaming laptop hướng đến

Trên tay Dell G3 15 (2019): Thay đổi mạnh mẽ, gaming laptop hướng đến "vừa làm, vừa chơi"

(Techz.vn) Dell G3 15 (2019) là sản phẩm hài hòa phục vụ chủ đạo cho gaming nhưng vẫn đảm bảo cho việc giải quyết công việc hàng ngày.