"yamaha nvx 155" - Chi tiết ‘kẻ ngáng đường’ Honda Air Blade giá 55,3 triệu đồng vừa ra mắt: Có phanh ABS, Smartkey