#

"yamaha nmax" - Yamaha mở bán mẫu xe 'ngang cơ' Honda SH 2022, giá chỉ 61 triệu đồng