#

"xiaomi smart tv x series 4k" - Xiaomi ấn định ngày ra mắt máy tính xách tay NoteBook Pro 120G và TV thông minh Smart TV X Series 4K