#

"xiaomi pad 6" - Xiaomi có thể ra mắt Xiaomi Pad 6/Pro với màn hình lớn hơn, chip mạnh hơn, giá vẫn rẻ