"Windows." - Lỗ hổng nghiêm trọng mới ảnh hưởng tới nhiều phiên bản hệ điều hành Windows

Lỗ hổng nghiêm trọng mới ảnh hưởng tới nhiều phiên bản hệ điều hành Windows

5 năm trước
(Techz.vn) Lỗ hổng bảo mật mới trong dịch vụ Remote Desktop ảnh hưởng nhiều tới các phiên bản Windows 7 SP1, Windows 8.1, Windows 10 và các phiên bản Windows Sever 2008 R2 SP1…