#

"VTV" - MC 'nấm lùn' nhất VTV được khen như tiên nữ giáng trần khi thả dáng với váy tắm xuyên thấu