#

"VTV" - Sao nam VTV có động thái mới khi bị nghi nhại lại màn khóc lóc, mỉa mai Trấn Thành