"võ tắc thiên lấy lý thế dân 10 năm không có con" - Bí ẩn việc Võ Tắc Thiên lấy Lý Thế Dân 10 năm không có con nhưng lại mang thai với Lý Trị sau 1 năm

Bí ẩn việc Võ Tắc Thiên lấy Lý Thế Dân 10 năm không có con nhưng lại mang thai với Lý Trị sau 1 năm

3 tháng trước
Việc Võ Tắc Thiên mang thai với Lý Trị sau 10 năm không có con với Lý Thế Dân là 1 trong những bí ẩn mà đến hiện nay người đời sau vẫn đặt ra nhiều nghi vấn, giả thuyết.