"Võ Tắc Thiên" - Nữ nhân duy nhất ở Trung Quốc mặc long bào khi mai táng, Võ Tắc Thiên làm vua thiên hạ cũng không dám