#

"vợ quang thắng" - Ngỡ ngàng trước bữa ăn đạm bạc của Quang Thắng, vén màn quá khứ vất vả, từng phải làm lơ xe, bốc vác