"v.league 2023/24" - Sau Hendrio và Rafaelson, thêm một ngoại binh Brazil muốn khoác áo ĐT Việt Nam

Sau Hendrio và Rafaelson, thêm một ngoại binh Brazil muốn khoác áo ĐT Việt Nam

3 ngày trước
Sau Hendrio và Rafaelson, ngoại binh người Brazil - Leonardo Artur tiếp tục bày tỏ mong muốn được khoác áo ĐT Việt Nam.