#

"Vin" - VinSmart bắt tay cùng Qualcomm, Fujitsu để sản xuất điện thoại 5G, sẽ bán ra vào tháng Tư năm sau