#

"việt hương từ thiện" - Các Bài viết về việt hương từ thiện

Việt Hương livestream bức xúc nói thẳng về chuyện mất bình oxy, vái lạy mọi người hãy trả lại bình

Việt Hương livestream bức xúc nói thẳng về chuyện mất bình oxy, vái lạy mọi người hãy trả lại bình

(Techz.vn) - Tích cực đi làm từ thiện, nhưng Việt Hương phải "bó tay" với một số trường hợp lấy bình oxy mang đi bán chỉ với giá vài trăm nghìn đồng.