#

"Vespa Primavera" - Honda SH chuẩn bị có thêm đối thủ mới, thiết kế hứa hẹn không làm người dùng thất vọng