#

"ủng hộ đồng bào miền trung" - Sau Khắc Việt, Hòa Minzy trích số tiền lớn ủng hộ đồng bào miền Trung khắc phục hậu quả của bão