#

"ủng hộ chống dịch covid-19" - Các Bài viết về ủng hộ chống dịch covid-19

21 nghìn ca nhiễm Covid-19, nơi này khiến người đi đường khiếp sợ vì giống thành phố ma

21 nghìn ca nhiễm Covid-19, nơi này khiến người đi đường khiếp sợ vì giống thành phố ma

(Techz.vn) Khác với khung cảnh náo nhiệt thường ngày, New York của tháng 3/2020 cho chúng ta thấy hậu quả kinh hoàng vì chủ quan với dịch Covid-19.