#

"tù nhân" - Nóng: Phát hiện 2 tù nhân dương tính với virus Corona