"từ đường họ lại" - Tiết lộ nguồn gốc họ Lại, bất ngờ danh tính ông thủy tổ và truyền thống vẻ vang

Tiết lộ nguồn gốc họ Lại, bất ngờ danh tính ông thủy tổ và truyền thống vẻ vang

11 tháng trước
Họ Lại là một trong những họ khá hiếm tại Việt Nam. Từ đường dòng họ này được đặt tại Hà Trung, Thanh Hóa. Trong số các con cháu nổi tiếng của họ Lại, không thể không kể đến MC Lại Văn Sâm, đạo diễn Lại Bắc Hải Đăng,…