#

"tử cấm thành" - Lý do vì sao cả 3 hoàng đế nổi tiếng Trung Quốc lại không thích ở trong Tử Cấm Thành trừ mùa đông?