#

"TSMC" - Chip A14 trên iPhone 2020 sẽ được sản xuất dựa trên tiến trình 5nm của TSMC