#

"trương ngọc ánh" - Trương Ngọc Ánh nhận lời làm giám khảo 1 cuộc thi sắc đẹp, nói thẳng về hiện tượng 'loạn hoa hậu'