"trường giang trấn thành" - Bị chê bai khi thay thế Trấn Thành, Trường Giang 'phuc thù', báo tin vui chính thức đến khán giả