#

"triệu lệ dĩnh" - Triệu Lệ Dĩnh cùng ‘tình mới’ bào tin vui, khán giả dành ‘cơn mưa’ lời khen