"trí thông minh" - Khủng long đã thống trị trái đất hơn 100 triệu năm, tại sao chúng không phát triển trí thông minh?

Khủng long đã thống trị trái đất hơn 100 triệu năm, tại sao chúng không phát triển trí thông minh?

6 tháng trước
Con người chỉ mất một triệu năm để phát triển nền văn minh thông minh, tại sao hơn 100 triệu năm khủng long lại không phát triển trí thông minh?