#

"tranh cãi" - Tranh cãi trước phát ngôn của Thủy Tiên về Công Vinh, CĐM tung bằng chứng làm sáng tỏ sự việc?