#

"trấn thành lục đục với vợ" - Chỉ một câu nói của Hari Won, Trấn Thành bị nghi lục đục với vợ, ‘ức chế’ không muốn làm việc cùng