#

"trấn thành hoài linh" - Hoài Linh vừa cúi đầu, xin rút lui;TTDH bất ngờ nhắc đến Trấn Thành, Trường Giang khiến CĐM phản đối