#

"TPB finance." - Vòng rót vốn đầu tiên đưa Thebank.vn vào bệ phóng trong cuộc chơi Fintech tại VN